SharePointista löytyy vakiona kaksi modernia sivustotyyppiä. Tiimisivusto (Team site) ja viestintäsivusto (Communication site).

basic site templates.png

Nämä on ihan kivat, mutta miten tänne voi luoda itse uusia sivustopohjia?

Vakiotoiminnallisuuksilla ei mitenkään. Niinpä moneen SharePoint-ympäristöön on tehty räätälöity ratkaisu, jonka avulla loppukäyttäjä voi tilata vaikkapa projektiryhmälle tai isolle myyntihankkeelle suunnittelun sivuston.  Nämä räätälöinnit rakennetaan pääsääntöisesti mainiota PnP:tä hyödyntäen.

Odotukset ovatkin korkealla Microsoftin ilmoitettua muokattavien sivustopohjien olevan jatkossa SharePointin vakiotoiminnallisuus.

Hyvästi räätälityönä toteutetut sivustojen luonnit?

Nyt tämä toiminnallisuus on kokeiltavissa! Otetaan nopeat tyypit.

Mitä kaikkea voin muokata?

SharePointissa on kahden tyyppisiä moderneja sivustoja. Viestintä- ja tiimisivustoja. Näitä tulee täydentämään tämän vuoden aikana Hub-sivustot, joilla voi niputtaa useita viestintä- ja tiimisivustoja omiksi kokonaisuuksikseen.

Muokattavia sivustopohjia käyttäen ei voi luoda uusia sivustotyyppejä viestintä- ja tiimisivustojen rinnalle. Se mahdollistaa omien sivustopohjien tekemisen näiden alle.

custom template.png

Nyt julkaistu omat sivustopohjat -toiminnallisuus on ominaisuuksiltaan varsin suppea. Omiin sivustopohjiin voi:

 • Asettaa oman teeman
 • Asettaa oman logon (ainoastaan viestintäsivustoille)
 • Lisätä linkkejä navigaation (linkin paikkaa ei voi tarkkaan määritellä)
 • Luoda sivulle listoja

Sivuston luomisen lopuksi voi käynnistää Flow-työnkulun. Tämä on nerokasta. Flow:sta voi kutsua Azure Functions:ia, jossa taas voi ajaa omaa PnP-koodia. Näin luotavaa sivusto voi muokata siltä osin kuin se vakiotoiminnallisuuksin ei ole mahdollista.

Vakiotoiminnallisuudella ei vielä voi:

 • Lisätä / poistaa sivustolle web-osia. Tämä on merkittävä puute. Uskon että tämä on tulossa. Pakko, muuten tällä ei oikeasti tee mitään.
 • Lisätä dokumenttikirjastoihin dokumentteja
 • Luoda sivustolle kaikkia lista-tyyppejä. Esim tehtävälista ja kontaktilista eivät ole tuettuja.
 • Muokata sivuston layouttia (määritellä sarakkeiden määrää jne)
 • Luoda sivuja (page) tai alisivustoja (subsite)

Voiko kaikki käyttäjät vapaasti luoda kaikenlaisia sivustoja?

Oletusarvoisesti kyllä. Onneksemme PowerShellillä voi määritellä, ketkä käyttäjät tai käyttäjäryhmät saavat voivat luoda sivustoja milläkin sivustopohjalla.

Esimerkki – Projektisivusto

Sivustopohjan luominen

Luodaan aivan aluksi teema, jota sivustopohjamme tulee käyttämään. Ohje löytyy aiemmasta postauksesta.

custom theme.png

Sivustopohjan tekeminen alkaa sivun luontiskripin (JSON-tiedosto) luomisella. Lisätään sen alkuun DI Theme -teeman liittäminen sivustopohjaan.

jsom part 1.png

Seuraavaksi lisäämme projektisivuston navigaatioon linkin toiselle sivustolle, josta löytyy projektidokumenttien mallipohjat.

jsom part 2

Lopuksi lisäämme projektisivustolle listan, johon voi tallentaa asiakkaan projektiryhmän yhteystiedot.

jsom part 3.png

Tallennetaan JSON-tiedosto levylle ja ajetaan PowerShell komento:

Get-Content 'C:\Users\TimoPertilä\site-script.json' ` -Raw | `
 Add-SPOSiteScript ` -Title "Script for project template'"

Komento luo SiteScriptin, jota sivustopohjat hyödyntävät. Seuraavaksi luodaan varsinainen sivustopohja komennolla:

Add-SPOSiteDesign `
 -Title "Project site" `
 -WebTemplate "64" `
 -SiteScripts "8f6d04e3-8d84-4ccc-833c-105c17a71667" `
 -Description "Creates custom project site with DI theme"

Parametrit ovat

 • Title = otsikko joka näkyy sivuston luonnin valintalistalla
 • WebTemplate = käytettävä sivustotyyppi (64 = team site, 68 = communication site)
 • SiteScripts = äsken luomamme SiteScriptin id
 • Description = sivuston luonnin yhteydessä näkyvä kuvausteksti

Ja sitten kokeilemaan.

Sivuston luonti uutta sivustopohjaa käyttäen

Palataan SharePointin etusivulle ja valitaan ”Create Site”. Tiimisivuston alla on valittavissa lisäämämme projektisivusto.

custom template.png

Uusi sivusto luodaan puhtaana tiimisivustona. Tämän jälkeen sivustoon ajetaan sivun luontiskriptiin määrittelemämme muutokset. Sivuston oikeasta reunasta näkee mitä muutoksia sivustolle tehdään ja miten muutosten tekeminen etenee.

create project site 1.png

 

Sivusto on valmis! Se käyttää DI Theme- teemaa. Navigointiin on lisätty linkki projektidokumenttien mallikirjastoon.

create project site 2.png

Sivustolle on myös luotu määrittelemämme asiakkaiden yhteystiedot -lista.

create project site 3.png

Valitettavasti etusivun turhia web-osia ei saa luonnin yhteydessä siivottua pois. Ja tilalle nostettua esimerkiksi asiakkaiden yhetystieto -listaa.

Yhteenveto

Pitkän odottamisen jälkeen muokattavat sivustopohjat ovat lievä pettymys. Sivuston layouttia ja oletus web-osia pitäisi pystyä muokkaamaan.

Ei kannata kuitenkaan luovuttaa. Uudet palvelut ja ominaisuudet tuodaan nykyään asiakkaiden käyttöön hieman raakileina. Näin saadaan nopeasti palautetta ja voidaan viilata ominaisuuksia oikeaan suuntaan.

Eiköhän loput kaivatuista ominaisuuksista ilmesty aikanaan. Tällöin voidaan oikeasti harkita räätälöidyistä sivustojen luomishärveleistä luopumista.

 

Tämä kirjoitus on osa laajempaa sarjaa jossa käyn läpi SharePointin uusia ominaisuuksia, jotka mahdollistavat modernin Intranetin rakentamisen SharePointilla. Ilman räätälöintejä.