Ikävää mikäli analysoitte viime viikolla vaihtoehtoja tulevaksi BI ympäristöksenne. Jos hylkäsitte Power BI:n kannattaa analyysi tehdä uudelleen. Niin paljon Power BI:ssä tulee 3.5.2017 julkistuksen perusteella muuttumaan.

Tässä muutokset sekä niiden vaikutukset lyhyesti.

Hinnoittelu

Ilmainen Power BI -lisenssi

Power BI:n ilmaisuus eri käyttötilanteissa on herättänyt niin paljon kysymyksiä että kirjoitin aiheesta aikanaan oman jutunkin.  Jatkossa rajaus on selvä. Ilmainen Power BI -lisenssi on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön.

Ominaisuudet lähentyvät maksullisia versioita (sama joukko käytettäviä datalähteitä, enemmän tallennustilaa tietojoukoille SaaS-palveluussa ja tiheämpi tietojen automaattipäivitys jne) mutta ilmaisesta versiosta poistetaan mahdollisuus jakaa raportteja organisaation sisällä.

Yhtään isommassa yrityksessä ilmaisilla lisensseillä ei käytännössä tee mitään. Toki henkilöt voivat halutessaan käyttää ilmaista Power BI:tä visualisointityökaluna vaikka Excelin sijasta. Tehtyjä visualisointeja voi kuitenkin jakaa lähinnä näytönkuvina.

Loppupeleissä mikään ei kuitenkaan muuttunut. Eivät ilmaiset Power BI -lisenssit olleet aiemminkaan vaihtoehto yrityskäytössä.

Power BI Pro -lisenssi (8.40€/kk/käyttäjä)

Power BI Pro -lisenssien osalta mikään ei muutu. Mikäli organisaatiossa raportteja tuottaa ja hyödyntää rajallinen joukko henkilöitä on Power BI Pro -lisenssit todennäköisesti kustannustehokkain vaihtoehto.

Power BI Premium

Aiemman lisenssointimallin heikkoutena oli kustannukset isolle organisaatiolle silloin kun visualisointeja haluttiin jakaa koko henkilöstölle. Ja tähänhän usein pyritään. Halutaan tarjota data koko organisaation käyttöön. Reaaliaikaisia ryhmä-, osasto- tai yritystasoisia mittareita jotka ovat kaikkien nähtävillä. Tai esimerkiksi rajattua talousdataa kaikille niille jotka voivat sitä työssään hyödyntää.

Moderni itsepalveluraportointiratkaisu tarkoitti aiemmin koko henkilöstölle Power BI Pro -lisenssin hankkimista. 1000 hengen organisaatiossa yhteensä 8400 euron kuukausikulua.

Jatkossa yritys voi siirtyä Power BI Premium -malliin. Siinä ainoastaan raporttien tuottajat (sekä Ad Hoc analyysejä tekevät henkilöt) tarvitsevat Power BI Pro -lisenssin. Raporttien lukijoille ei tarvita käyttäjäkohtaisia lisenssejä.

Power BI Premiumissa yritys maksaa kuukausittain P1 node:ista jotka antavat yrityksen käyttöön tietyn määrän laskentakapasiteettia Power BI SaaS -palvelusta. Yksi node maksaa 4200€/kk ja tarvittava määrä riippuu Power BI:n käytön aktiivisuudesta.

Mikäli 1000 hengen organisaatiossa on yhteensä 100 raporttien tuottajaa ja analyytikkoa (Pro -lisenssit), 500 henkilöä jotka käyttävät visualisointeja säännöllisesti ja 400 visualisointeja harvakseltaan käyttävää henkilöä päästään Microsoftin laskurilla 5040€ kuukausikuluun (yksi P1 node + 100 Pro lisenssiä).

Esimerkissämme vuosittainen lisenssikulu laskee noin 40000 euroa.

Riippuen siitä miten käytäjät jakautuvat eri rooleihin tarjoaa laskuri toista nodea (4200€) noin 1800 käyttäjän kohdalla.

Power BI:tä omasta konesalista (tai hybridinä)

Lisensointiakin merkittävämäpi uudistus on mahdollisuus rakentaa raportointiratkaisu jossa tiedot eivät lähde ulos omasta konesalista. Monissa organisaatioissa on dataa joka halutaan osaksi raportointikokonaisuutta, mutta joiden tallennus globaaliin pilvipalveluun askarruttaa.

Power BI Premium -mallissa organisaatio voi hankkia itselleen kutakin P1 nodea kohden yhden Power BI Report Server:in. Tämän uuden tuotteen avulla voidaan tarjota tutut Power BI -palvelut yrityksen sisäverkossa.

Osa visualisoinneista voidaan edelleen jakaa myös perinteisessä Power BI (SaaS) -palvelussa. Aika näyttää miten saumaton käyttäjäkokemus mahdolliseen hybridikäyttöön saadaan rakennettua.

Power BI Apps

Visualisointien jakaminen ja hallinnointi saattaa ajan myötä (kun niitä kertyy paljon) muuttua hankalaksi. Power BI Apps on uusi tapa niputtaa ja jakaa tehtyjä visualisointeja ja dashboardeja. Power BI Appseina jaetut kokonaisuudet ovat jatkossa helposti hyödynnettävissä Power BI portaalin lisäksi suoraan mobiililaitteilla.

Muutosten aikataulu

  • Ilmaisen Power BI -lisenssin sisältö muuttuu 1. kesäkuuta 2017.
  • Power BI Premium -malli on saatavilla arviolta syksyllä 2017 (late in the second quarter of 2017)
  • Power BI Report Server tulee saataville arviolta syksyllä 2017 (late in the second quarter of 2017)
  • Power BI Appsit tulevat käyttöön heti

Ei tämä kokonaisuus uudistusten myötä ainakaan huonontunut.

Tämä kirjoitus on osa laajempaa sarjaa jossa käyn läpi Office 365:n työkaluja. Mistä niissä on kyse ja miten niitä voisi hyödyntää.

Kuva: https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlrsteamblog/2017/05/03/introducing-power-bi-report-server-for-on-premises-power-bi-report-publishing/