Power Appsissa ja flow’ssa erilaisten tietolähteiden ja palveluiden tietoja hyödynnetään yhdistimien (connectors) avulla. Niiden käyttö on helppoa ja niitä löytyy jo huikeat 600+ kappaletta.

Kaikkiin maailman palveluihin ei Power Platformista kuitenkaan löydy yhdistintä. Muttei syytä huoleen. Mikäli palvelu tarjoaa modernin rajapinnan kehittäjien käyttöön, voit http-toiminnolla (action) käyttää sitä.

Tämä ei ole monimutkaista, mutta kansalaiskehittäjille usein hieman liikaa. Mikäli haluat tarjota rajapinnan organisaatiosi kansalaiskehittäjien käyttöön, voit julkaista siitä ympäristöönne oman yhdistimen (custom connector) .

Oman yhdistimen avulla voit paketoida rajapinnan kansalaiskehittäjille helposti käytettävään tuttuun muotoon. Power Platform yhdistimeksi.

Otetaan esimerksiksi rajapinta, josta voi kysyä erilaista F1-kilpailuihin liittyvää tietoa. Kumpi tapa näyttää yksinkeraisemmalta?

Tämä (http-kutsu flow’ssa)?

Vai tämä (sama toteutettuna omana yhdistimenä)?

Mikäli kehitystä, testaamista ja varsinaista käyttöä varten on erilliset ympäristönsä (dev/test/prod), ovat omat yhdistimet luonnollisesti yksi elementti, joita liikutellaan ympäristöjen välillä.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt mahdollisuus julkaista virallisia yhdistimiä itse. Kaikkien Power Platformin käyttäjien käyttöön.

Viralliset yhdistimet (certified connectors)

Sertifioidut yhdistimet löytyvät flow’sta Standard ja Premium välilehdiltä. Kaikissa maailman ympäristöissä.

Yhdistimen saa julkaistua kaikkien käyttöön kahta reittiä:

  • Vahvistetut julkaisijat (verified publishers)
  • Riippumattomat julkaisijat (independent publishers)

Alunperin kaikki yhdistimet olivat vahvistettujen julkaisijoiden sertifioimia. Tällöin julkaisijan tulee omistaa yhdistimen avulla käytettävä palvelu. Ainoastaan Efecte voi julkaista vahvistettuna julkaisijana yhdistimen, joka käyttää Efecten API:a jne.

Microsoft keksi kuitenkin oivan tavan nopeuttaa yhdistimen määrää. Nykyään niitä voi julkaista myös riippumattomana julkaisijana. Tällöin julkaisijan ei tarvitse omistaa yhdistimen käyttämää palvelua.

Tämä on merkittävästi kiihdyttänyt uusien yhdistimen syntymistä.

Minä olen sertifioinut kaikkien käyttöön kaksi yhdistintä.

Ne löytyvät suoraan Flow’sta (ja Power Appsista ja Logic Appsista). Riippumattomien julkaisijoiden yhdistimet tunnistaa punaisesta ikonista sekä ”Independet Publisher” tekstistä.

Sertifiontiprosessi (riippumaton julkaisija)

Miten oman yhdistimen sitten saa julkaistua? Prosessi on kohtuullisen yksinkertainen ja hyvin kuvattu. Tiivistettynä se menee seuraavasti.

Oman yhdistimen (custom connector) luominen

Aluksi oma yhdistin (custom connector) luodaan normaaliin tapaan. Kuvassa Finnish BIS -yhdistin omassa ympäristössäni.

Tavallista tarkempi tulee kuitenkin olla. Kaikkialle tulee kirjoittaa kuvaukset (summary) ja yhteenvedot (description). Paluusanoma tulee luonnollisesti olla myös kuvattuna.

Metatietojen lisääminen

Yhdistimen swagger-tiedostoon tulee lisätä tietyt prosessin edellyttämät metatiedot.

Tarvittavien tiedostojen lataaminen ja tarkistus

Seuraavaa vaihetta varten tarvitaan paconn-komentorivityökalu (asennusohjeet). Kirjaudutaan ympäristöön jonne oma yhdistin on luotu.

 paconn login

Ja ladataan haluttu yhdistin.

paconn download

Valitaan ympäristö.

Jonka jälkeen valitaan ladattava yhdistin.

Näin meillä on työasemallamme tiedostot, joista yhdistin koostuu.

Ikonin värin tulee olla #da3b01. Tämä määritellään apiProperties.json -tiedostossa.

Readme -tiedoston luonti

Yhdistin ja sen käyttö kuvataan Readme-tiedostossa. Mallia kannattaa otta muiden yhdistimien vastaavista tiedostoista.

Yhdistimen toimittaminen sertifioitavaksi

Valmistelut on tehty. Yhdistin tulee lopuksi toimittaa Microsoftille hyväksyttäväksi. Yhdistimet ovat avointa lähdekoodia, joka sijaitsee GitHubissa. Sieltä löytyy myös ohjeet miten seuraavat vaiheet tehdään. Mikäli et ole tehnyt aiemmin GitHubilla mitään, suosittelen lukemaan jonkun pikaoppaan aiheesta ja perään tämän.

Mutta tiivistettynä.

Ensin luot itsellesi haaran (fork) PowerPlatformConnectors säilöstä (repository).

Tämän jälkeen luot sinne yhdistimelle kansion, johon lisäät Readme.md, apiDefinition.swagger.json ja apiProperties.json tiedostot.

Vahvistat muutokset (commit) ja luot pull request:in alkuperäiseen säilöön omaan haaraan tekmistäsi muutoksista. Tässä vaiheessa vakuutetaan muun muassa että yhdistimen toimivuus testattu. Mukaan tulee liittää kuvakaappauksia todisteeksi.

Ja sitten odotetaan muutama viikko. Jos kaikki menee hyvin. Mikäli yhdistimessä havaitaan puutteita, sinua pyydetään korjaamaan ne. Ja sitten yritetään uudelleen.

Yhteenveto

Yhdistimen julkaiseminen oli hauska kokemus. Oppi jälleen uutta omien yhdistimien tekemisestä. Ja olihan tämä ensimmäinen avoimen lähdekoodin projekti, johon olen osallistunut. Joutui sitä GitHubin käyttöäkin hetken ihmettelemään. Se ei ole itselläni mikään päivittäinen työkalu.

Mikä mukavinta, nyt voi helposti hakea y-tunnuksella yrityksen tiedot. Tai seuraavan Pasilasta Ouluun lähtevän junan.