Power Automate ja Power BI ovat keskeisiä Power Platform -alustan osia. Mutta liittyvätkö nämä palvelut mitenkä toisiinsa? Miten Power BI -asiantuntija voisi hyödyntää Power Automatea omassa työssään?

Selvitetään.

Hälytykset (Alerts)

Power BI -palvelussa on mahdolista asettaa dashboardilla oleville tiilille hälytyksiä. Kuvassa hälytys, joka laukeaa Canvasien lukumäärä noustessa yli 30:n.

alert for dahsboard

Hälytyksestä saa halutessaan sähköposti-ilmoituksen. Mutta sen saa ainoastaan hälytyksen tekijä.

Entä jos haluaisin käynnistää jonkun monimutkaisemman tapahtumaketjun hälytyksen lauetessa?

Tämä onnistuu Flow:lla.

Luodaan Flow, joka käynnistyy aina hälytyksen lauetessa.

trigger for alert

Reagoimme hälytyksiin vain arkipäivisin. Selvitetään siis ensin onko arkipäivä. DayOfWeek-funktio paljastaa viikonpäivän numeron.

dayOfWeek(utcNow())

Jonka jälkeen tarkistamme ettei päivä ole lauantai (0) tai sunnuntai (6).

alert for dahsboard 2

Mikäli kyseessä on arkipäivä, läheteään IT:n teamsiin viesti.

alert for dahsboard 3

Valmis Flow näyttää tältä.

alert for dahsboard 4

Ja viesti Teamsissa tältä.

alert for dahsboard 5

Vaikka esimerkki on yksinkertainen, ovat mahdolisuudet todellisuudessa huikeat. Voit esimerkiksi

 • Tehdä erilaisia toimenpiteitä riippuen siitä paljonko raja-arvo on ylittynyt
 • Lähettää arkipäivänä viestin yleiseen Teams-kanavaan, mutta viikonloppuna henkilökohtaisen Teams-viestin päivystysvuorossa olevalle asiantuntijalle (tai tekstiviestin päivystyspuhelimeen)
 • jne

Tietojoukon (dataset) päivittäminen

Power BI:n tietojoukon voi päivittää Flow:sta käsin (Refresh a dataset -toiminto).

refresh dataset 1

Mihin tätä ominaisuutta voisi käyttää?

Seuraava idea on lainattu Chris Webb:in blogista. Kirjoituksen ajatuksena on hallita tietojoukkojen päivittämistä Power BI -palvelun ajastettujen päivitysten sijaan Outlookin kalenterilla ja Power Automatella.

Tuumasta toimeen.

Luodaan päivitysaikataulua varten kalenteri, johon lisätään kutakin tietojoukkoa kohden omat kalenterimerkinnät. Kuvassa on aikataulutettuna kahden tietojoukon päivitys

 • CoE päivittyy maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina
 • Devices päivittyy tistaina ja torstaina

refresh dataset 2

Power BI:n omaan ajastukseen nähden ratkaisussa on kaksi etua.

 • Kalenterimerkinnöille voi määritellä monipuolisesti erilaisia toistuvuuksia
 • Päivityksistä syntyy helposti hahmotettava visuaalinen näkymä

Kalenterimerkintöjen pihvi on kommenttikenttään tallennettava tietojoukon id.

refresh dataset32

Nyt voimme luoda Flow:n, joka käynnistyy kun päivityskalenterimme tapahtuma on alkamassa.

refresh dataset 4

Kommenttikenttä on html-muotoinen, joten muutetaan ensin sinne tallennettu tietojoukon id tekstimuotoon.

refresh dataset 5

Lopuksi käynnistämme kalenterimerkintää vastaavan tietojoukon päivityksen.

refresh dataset 6

Helppoa!

Huomaa että voit ainoastaan käynnistää päivityksen. Flow:ssa et saa koskaan tietoa siitä onnistuiko päivitys vaiko ei.

Rivin lisääminen (Stream) tietojoukkoon

Flow:ssa on ollut jo pitkään mahdollista lisätä rivejä tietojoukkoon.

add rows to dataset

Koukku on siinä, että tämä on mahdollista ainoastaan ns streaming datasettiin. Kuvassa streaming dataset, johon voi tallentaa erilaisia säätietoja.

add rows to dataset 2

Tällaiseen tietojoukkoon on helppoa lisätä rivejä vaikka tasatunnein käynnistyvällä Flow:lla. Esimerkkimme hakee Espoon ja Turun säätiedot Microsoftin sääpalvelusta ja tallentaa ne datasettiin.

add rows to dataset 3

Varsinainen tietojen lisäys on hyvin yksinkertaista. Ei tarvitse edes osata JSON:ia.

add rows to dataset 4

Ppix-tiedoston muuttaminen ppit-tiedostoksi (UI Flow)

Olemme käyneet läpi kaikki Flow:sta löytyvät Power BI -toiminnot (actions). Entä jos haluaisit tehdä Power BI:hin liittyvää automaatiota, mutta tarvittavia toimintoja ei Flow:ssa ole?

Sitä varten on UI Flow.

UI Flow:n avulla voit tallentaa työasemasovelluksella (tai verkkosivulla) tekemiäsi toimenpiteitä ja suorittaa niitä automatisoidusti uudelleen ja uudelleen.

Yksinkertainen esimerkki tästä on tarve muuntaa olemassaoleva ppix-tiedosto ppit-muotoon. Tätä varten voi tehdä UI Flow:n, joka

 • saa parametrina ppix-tiedoston polun
 • avaa Power BI desktopin
 • avaa parametrina saamansa ppix-tiedoston
 • tallentaa ppix-tiedoston ppit-mudossa
 • sulkee Power BI desktopin

Valmis UI Flow näyttää seuraavalta (kaikki vaiheet eivät näy kuvassa).

Näyttökuva 2020-3-14 kello 9.31.15

UI Flow:ta kutsutaan flow:sta kuin mitä tahansa toimintoa. Kuvan toiminto luo devices.pbix-tiedoston pohjalta devices.ppit-tiedoston.

Näyttökuva 2020-3-14 kello 10.05.39

Yhteenveto

Power Automaten avulla kuka tahansa voi automatisoida rutiinitehtäviään. Mutta se ei ole koko tarina. Sillä voi mainiosti automatisoida myös tiimin, osaston tai vaikka koko organisaation prosesseja.

Eikö ne kannata toteuttaa Logic Appsilla?

Ei aina. Power Apps on tietyiltä osin kyvykkäämpi kuin Logic Apps (ja päin vastoin). Esimerkiksi mikäli prosessi sisältää sähköisen hyväksynnän (Approval Flow) tai jos osa prosessista sähköistetään RPA-työkalun (UI Flow) avulla. Näitä ei löydy Logic Appsista.