Power BI:n avulla voi aineistosta muodostaa helposti vuorovaikutteisia visualisointeja. Historiatietoon perustuvat visualisoinnit herättävät usein katsojassa kysymyksiä.

Mitä tapahtuu jos tuotantokustannukset laskevat 5%? Entäpä jos työntekijöiden sairaspoissaolot vähenevät 10%?

Tällainen entä jos -analyysi on nyt Power BI:ssä mahdollista.  Tutustutaan uuteen ominaisuuteen esimerkin avulla.

Adidaksen ja Niken katteet juoksukengästä

Luin kiinnostavan jutun juoksukenkien hinnanmuodostuksesta. Poimitaan jutusta Exceliin tiedot 100 dollarin juoksukengästä sekä Nikeltä että Adidakselta.

running shoes excel.png

Tossun hinta muodostuu seuraavista tekijöistä:

 • valmistuskustannus
 • rahti, vakuutukset ja tullauskulut
 • markkinointi
 • muut kulut
 • verot
 • Niken / Adidaksen voitto
 • jälleenmyyjän marginaali

Ladataan Excel Power BI:hin ja muutetaan numerosarakkeet fixed decimal -tyyppisiksi.

running shoes data.png

Tehdään tossujen kustannusrakenteesta nopeasti visualisointi käyttäen pinottua palkkikaaviota (stacked column chart). Nike saa tossuistaan voittoa 5 taalaa ja Adidas vastavasti 2 taalaa. Kilpailijoiden välillä on pieniä eroja kustannuksissa.

running shoes financial anatomy.png

Luodaan vielä oma mittari (measure) valmistajan katteelle ja lisätään se visualisointiin. Perinteisesti lopettaisimme tähän.

running shoes anatomy 2.png

Entä jos -analyysi

Nyt päästään varsinaiseen postauksen aiheeseen. Mitä tapahtuu brändin katteelle jos tuotantokustannuksia onnistutaan vähentämään 10%? Entä jos ”muita kuluja” pystytään leikkaamaan 5%?

Uuden what-if parametrin avulla visualisointiin voi lisätä parametrin, jonka arvoa voi käyttää hyväksi laskennassa. Parametri lisätään Modeling-välilehdeltä.

create slider.png

Luodaan uusi parametri jolla kerrotaan montako prosenttia tuotantokustannuksia onnistutaan vähentämään. Asetetaan vähennyksen maksimiarvoksi 50% ja arvoa voi slicerilla muuttaa prosenttiyksikön kerrallaan.

new what if parameter.png

Tehdään vastaavat parametrit myös muiden kulujen leikkaamiselle sekä markkinointikulujen kasvattamiselle.

slicers added.png

Jokaista what-if parametriä kohden Power BI lisää tietomalliin automaattisesti oman parametritaulun (alla kuvassa Cut production costs).

new fileds.png

Taulu sisältää kaksi osuutta. Ensimmäinen (Cut production costs) kertoo parametrin mahdolliset arvot ja toinen (Cut production costs Value) taas parametrin arvon tällä hetkellä. Jälkimmäistä voidaan käyttää apuna laskennassa. Huomaa ettei parametrien arvoja voi käyttää laskettavien sarakkeiden (calculated column) kanssa. Ainoastaan mittarien (Measure) laskennassa.

Tämän vuoksi teemme tuotantokustannuksia kuvaavan mittarin. Sen arvo on alkuperäiset tuotantokustannukset vähennettynä n prosentilla (= slicerin Cut production costs -arvo).

new measure.png

Tehdään vastaavalla tavalla mittarit

 • Markkinoinnille (marketing)
 • Muille kuluille (other expenses)
 • Merkin katteelle (brand profit)

Vaihdetaan visualisoinnit lopuksi käyttämään näitä uusia mittareita aiempien sarakkeiden sijaan.

ready visualisation.png

Visualisointimme on valmis! Voimme slicereiden avulla säätää paljonko

 • tuotantokuluja arvioidaan painettavan alas
 • muissa kuluissa säästetään
 • markkinointikuluja kasvatetaan lisätään

Kustannusrakennetta kuvaavat palkit päivittyvät dynaamisesti valintojen mukaan. Samoin kuin oikean yläreunan merkkikohtainen tossun kateprosentti.

Voit tutkia valmista raporttia suoraan tästä.

 

Kuva: https://www.solereview.com/what-does-it-cost-to-make-a-running-shoe/

Tämä kirjoitus on osa laajempaa sarjaa jossa käyn läpi Office 365:n työkaluja. Mistä niissä on kyse ja miten niitä voisi hyödyntää.