Tällä kertaa pöyhitään terveydenhuollon dataa. Oletko miettinyt koskaan mikä meidän nykyisistä sairaanhoitopiireistämme on kustannustehokkain? Tai minkä sairauksien hoito aiheuttaa eniten kustannuksia? Yritetään saada tähän selvyyttä käyttämällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemaa sairaaloiden toiminta ja tuottavuus -tietoa. Mikäli Power BI on sinulle täysin uutta, suosittelen lukemaan ensin aikaisemman kirjoitukseni aiheesta. Siinä työvaiheita käydään hieman yksityiskohtaisemmin läpi.

Avataan Power BI Desktop ja ladataan tietolähteeksi THL:n sivuilta hoitojaksotietokanta viiden vuoden ajalta. Tiedosto on excel-muodossa eikä sitä tarvitse edes ladata omalle koneelle vaan aineiston voi ottaa mukaan suoraan web-osoitteen takaa (Get Data -> Web).

SHP_data.png

Aineistossa on lähes 230 000 riviä, joten eiköhän tästä jotain saada irti.

Kiinnostavia sarakkeita ovat ainakin:

 • Vuosi
 • Paikka (sairaanhoitopiiri, sairaala, sairaalatyyppi)
 • Hoidettava asia (erikoisala, DRG-luokka, DRG ryhmä)
 • Hoitojaksojen tiedot (lukumäärä, hoitopäivien keskimääräinen määrä per hoitojakso, kustannukset jne)

DRG-ryhmiä käytetään erilaisten hoitojen luokitteluun. Esimerkiksi DRG ryhmä 119 = suonikohjuleikkaus.

Lisäsin itse seuraavat sarakkeet:

 • Kustannukset = Laskennalliset kustannukset / hoitojakso * Hoito-jaksot
 • Hoitopäivien lkm = Hoito-jaksot * Hoitopäivät / hoitojakso

Kokonaiskustannukset

Oletan että sairaanhoidon kokonaiskustannukset ovat nousseet joka vuosi. Tämä on helppo todentaa visualisoinnilla jossa kustannukset esitetään vuosittain per sairaalatyyppi.

shp_kustannukset

Kustannusten nousu on mielenkiintoista sillä samaan aikaan hoitopäivien lukumäärä on kuitenkin laskenut.

shp_hoitopaivat

Tätä pitääkin penkoa lisää.

Kustannukset erikoisaloittain

Tarkastellaan seuraavaksi kustannuksia erikoisaloittain.

shp_erikoisaloittain

Visualisoinnin laatikot edustavat erikoisaloja ja niiden koko kustannuksia. Kirurgia- ja sisätaudit ovat selvästi kustannuksiltaan kaksi suurinta. Valittujen erikoisalojen osalta näytetään laatikoiden alla numeroina:

 • keskimääräinen hoitopäivien pituus / hoitojakso
 • keskimääräinen kustannus / hoitojakso
 • kokonaiskustannus

Laatikoita näksytellessä voi helposti todeta itsestäänselvyyksiä kuten että neurokirurgisen hoidon hoitojakson kustannukset ovat kaikkein korkeimmat (keskimäärin 6700e / hoitojakso).

Kuvan oikeassa alareunassa esitetty yhteenlaskettu kokonaiskustannus konkretisoi millaisista summista terveydenhuollossa on kyse.

Mitkä sairaudet ja toimenpiteet aiheuttavat suurimmat kulut?

Yritetään seuraavaksi hahmottaa mihin kuluu eniten rahaa. Tehdään näkymä jonka keskiössä on DRG-ryhmät järjestettynä kustannusten mukaan (siniset pylväät).

SHP_DRG_ryhmittain.png

DRG-ryhmiä voi tässä rajata erikoisaloittain ja sairaanhoitopiireittäin. (Valituista) ryhmistä näytetään myös kustannusten kehittyminen 2010-2014. Alhaalla keskellä on nähtävillä lisätietoja valitusta DRG-ryhmästä (nimi, hoitojaksojen lukumäärä, hoitopäivien keskimääräinen määrä per hoitojakso sekä ja hoitojakson keskimääräinen kustannus)

Visualisointia tutkimalla huomataan että viiden kärki kustannuksissa on:

 • tuki- ja liikuntaelinten lyhytkestoinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittäviä toimenpiteitä
 • neurologinen sairaus,  lyhyt hoito ilman merkittäviä toimenpiteitä
 • sydän- ja verisuonisairaus,  lyhyt hoito ilman merkittäviä toimenpiteitä
 • ruoansulatuskanavan sairaus,  lyhyt hoito ilman merkittäviä toimenpiteitä
 • alatiesynnytys, ongelmaton

Ongelmattomien alatiesynnytysten kustannukset ovat laskeneet merkittävästi 2014. Muiden top 5 sairauksien kustannukset ovat tasaisesti nousseet 2010-2014.

Mielenkiintoista on myös verrata top 5 kulueriä sairaanhoitopiireittäin.

Sairaanhoitopiirien kustannustehokkuus

Minua kiinnostaa voisiko aineistosta helposti selvittää eri sairaanhoitopiirien tehokkuuseroja. Tehdään tätä varten oma visualisointi.

SHP_Sairaanhoitopiireitain labels.png

Kuvaajassa pallot edustavat sairaanhoitopiirejä:

 • Pallon koko kuvaa hoitopäivien lukumäärää.
 • Sijainti x-akselilla kuvaa hoitojaksojen kuluja (keskimääräisiä laskennallisia kustannuksia / hoitojakso)
 • Sijainti y-akselilla kuvaa  hoitojaksojen kestoa (keskimääräisiä hoitopäiviä / hoitojakso)

Maalaisjärjellä ajateltuna:  mitä lähempänä pallot ovat origoa, sitä tehokkaampaa toiminta on (lyhyet hoitojaksot ja matalat hoitojaksokohtaiset kulut).

Iso keltainen pallo on HYKS, jossa oletettavasti tehdään eniten kallista erikoissairaanhoitoa. Ruskea pallo korkeuksissa edustaa terveyskeskuksia. Jostain syystä hoitojaksot terveyskeskuksissa ovat pitkiä.

Kuvasta näkee nopeasti että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hoitojaksokohtaiset kustannukset ovat selvästi matalammat kuin esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan tai Pirkanmaan sairaanhoitopiireissä.

Rajaamalla vertailua erikoisaloittain nähdään että iho- ja sukupuolitautien hoitokustannuksissa ei ole isoja eroja sairaanhoitopiirien välillä (alla vasemalla) mutta taas silmätautien kohdalla on (alla oikealla). Jälleen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri loistaa.

Tilanteen kehittyminen vuosina 2010-2014 voidaan havainnollistaa helposti animaatiolla, josta näkee Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tehneen tuottavuusloikan 2013-2014.

Visualisointeihin voit tutustua itse täällä.

En ole terveydenhuollon ammattilainen. Kirjoituksen tarkoitus on havainnollistaa miten tylsästä raakadatasta voidaan visualisointien avulla tehdä helposti havaintoja. Koska en aihealuetta tarkemmin tunne, tekemäni havainnot voivat olla (ja oletettavasti ovatkin) vääriä.

Tämä kirjoitus on osa laajempaa sarjaa jossa käyn läpi Office 365:n työkaluja. Mistä niissä on kyse ja miten niitä voisi hyödyntää.