Azuressa on saatavilla lukuisia mielenkiintoisia  palveluja. Yksi niistä on tekstin analysointi, joka tunnistaa annetusta tekstistä

 • millä kielellä se on kirjoitettu
 • tyylin negativiisuutta / positiivisuutta (sentiment, tosin ei vielä suomenkielestä)
 • avainfraaseja (key phrases)
 • aihealueita (topics, tosin ei vielä suomenkielestä)

Tätä palvelua (poislukien aihealueiden tunnistus) voi käyttää suoraan osana Flow:lla tehtyä työnkulkua. Flow:sta löytyy erikseen myös kääntäjä-palvelu, jolla voi tehdä tekstistä automaattikäännöksiä.

Esimerkki – Tiketöintijärjestelmä joka huomioi yhteydenoton kielen

Toteutetaan simppeli tiketöintityökalu, joka

 • lisää asiakkaan sähköpostiyhteydenoton häiriö-listaan (SharePoint)
 • tunnistaa millä kielellä yhteydenotto on kirjoitettu
 • tarkistaa toisesta SharePoint-listasta mikä ryhmä hoitaa kyseisellä kielellä tikettejä
 • ilmoittaa ryhmän vastuuhenkilölle uuden tiketin saapumisesta
 • lähettää yhteydenottajalle hänen omalla kielellään kuittauksen että työ on otettu vastaan

Tiketin vastaanottaminen

Luodaan ensimmäiseksi SharePoint-lista tikettien tallentamiseksi. Listan kentät ovat

 • tiketin otsikko
 • tiketin sisältö
 • tiketin avaaja
 • tiketin tila
 • tiketin kieli
 • kenellä tiketti on työnalla

incidents_sps_list

Luodaan seuraavaksi tekstin analysointipalvelu Azure -tilaukseen. Tekstin analysointi on osa Cognitive Services API:a, joka löytyy haulla.

azure_create_cognitive_services

Valitaan palvelu ja luodaan se.

azure_create_cognitive_services-3

Nimetään tili (nimeä käytetään Flow:ssa) ja valitse API:n tyypiksi Text Analytics. Loput valinnat tarpeen mukaan.

azure_create_cognitive_services-4

Siirrytään Flow:n puolelle ja luodaan tyhjä työnkulku, joka alkaa uuden sähköpostin saapumisen tunnistavalla toiminnolla. Sen perään luodaan Language detection -toiminto, joka asetataan tunnistamaan sähköpostin leipätekstin kielen. Yhteyden nimen ja avaimen löydät Azuresta äsken luodun palvelun ominaisuuksista.

azure_create_cognitive_services-5

flow_cognitive_services_1

flow_cognitive_services_2

Kielentunnistus palauttaa joukon tunnistettuja kieliä (hieman hämmentävää mutta näin se on), jotka kaikki tulee käydä läpi. Lisätään toimintoketjuun rivin lisäys SharePoint listaan. Flow luo automaattisesti toiminnon ympärille käytä kaikkiin -toiminnon. Kätevää. Asetetaan vielä halutut arvot luotavalle riville ja ensimmäinen työnkulku on valmis.

flow_cognitive_services_3

Lyhyesti: Nyt kun saapuu osoitteeseen x sähköposti, sen otsikko, lähettäjä ja sisältö tallentuu SharePoint -listaan. Lisäksi sisällöstä päätellään millä kielellä se on kirjoitettu ja kielikoodi tallennetaan myöskin samalle riville.

Kuittausviesti asiakkaalle sekä muistutus työnohjaajalle

Monikielisen ratkaisumme perusta on toinen SharePoint -lista, johon on tallennettu kaikista tuetuista kielistä

 • kenelle lähetetään viesti uudesta tiketistä
 • asiakkaalle lähtevän kuittausviestin otsikko sekä sisältö

assignmentsgroups_sps_list

Luodaan uusi työnkulku joka aktivoituu kun tikettilistaan luodaan uusi rivi (käytännössä äsken luomani työnkulun toimesta).

flow_cognitive_services_4

Uuden rivin ilmestyessä haetaan kaikki rivit AssignmentGroups -listasta ja käydään ne läpi. Kunkin rivin kohdalla verrataan vastaako AssignmentGroups -listan rivin kielikoodi Incident listaan luodun rivin kielikoodia. Ehto näyttää tässä hämmentävältä kun verrattavat kentät ovat saman nimiset.

flow_cognitive_services_5

Kun löydämme oikeankielisen rivin AssignmentGroup-listasta, lähetetään asiakkaalle (Incidents-listan Contact-kenttä) kuittausviesti nyt käsissä olevilla oikeankielisillä teksteillä. Lisäksi työnjohtajalle (AssignmentGroups-listan email-kenttä) lähetetään ilmoitus uudesta yhteydenotosta.

flow_cognitive_services_6

Ja näin ratkaisu onkin valmis!

Huomioita

Saatat ihmetellä miksi tein kaksi erillistä työnkulkua. Flow:n työkulut ovat verrattaen yksinkertaisia, eivätkä sisäkkäiset silmukat ole sallittuja. Esimerkissäni havaitut kielet käydään silmukassa läpi ja sen sisällä olisi pitänyt käydä toisessa silmukassa AssignmentGroups-listan rivejä. Ei onnistu.

Esimerkkiä voisi helposti jatkaa tekemällä asiantuntijoille PowerApps -sovellus jolla he päivittäisivät kentällä tikettiensä tilaa ja lopulta sulkisivat ne.

Tämä kirjoitus on osa laajempaa sarjaa jossa käyn läpi Office 365:n työkaluja. Mistä niissä on kyse ja miten niitä voisi hyödyntää. 

Kuva:https://azure.microsoft.com/en-us/services/cognitive-services/text-analytics/