Power Platformiin tulee parannuksia ja lisäominaisuuksia jatkuvasti. Uudistukset ja niiden aikataulut löytyvät Microsoftin kahdesti vuodessa julkaisemasta Power Platform Release Wave Plan -dokumentista. Sen ajantasaista versiota voi seurata helpoiten docs.microsoft.com sivustolta.

Tämä tällä kertaa 150 sivuinen dokumentti sisältää karkean tason kuvaukset merkittävimmistä uusista ominaisuksista, joita alustaan on tulossa seuraavan 6kk aikana. Osa dokumentin sisältämistä uutuuksista on julkaistu jo aiemmin tuotteiden omissa blogeissa (Power Apps, Power Automate jne). Mutta Release Wave Plan -dokumentti pitää sisällään tietoa myös aivan uusista ominaisuuksista.

Release Wave 2022 Plan 1 on nyt julkaistu ja kokosin tähän postaukseen omasta näkökulmastani kiinnostavimmat uudet ominaisuudet.

Power Apps

Kyselyt ja välimuisti (cache)

Canvas Appseissa kokoelmiin (collections) tallennetaan usein ne tietojoukot, joita sovelluksessa käytetään paljon. Kokoelmat toimivat välimuistina, jonka avulla voi vähentää muodostuvien kyselyjen määrää huomattavasti.

Kokoelmien käyttö ei kuitenkaan ole aivan mutkatonta. Varsinkaan kansalaiskehittäjille. Täytyy ymmärtää milloin ja miten kokoelman arvoja päivittää. Vieläpä suorituskykyisesti.

Jatkossa kokoelmia ei enää tarvitse käyttää tähän tarkoitukseen. Kyselyihin voi määrittää, miten kauan tulosjoukko on välimuistissa. Mikäli lisäät sovelluksessa uuden tietueen, joka vaikuttaa kyselyn tulosjoukkoon, päivittyy se automaattisesti.

Tämä tulee muuttamaan canvas-sovellusten rakentamista merkittävästi. Parempaan.

Nimetyt kaavat (named formulas)

Power Appsin käyttämässä Power Fx kielessä asetetaan muuttujille arvoja Set-komennolla. Esimerkiksi tallennetaan muuttujaan (varOrderCount) tilausten lukumäärä.

Set(varOrderCount, Countrows(Orders))

Muuttujaan tallentuu aina arvo. Tilausten määrän muuttuessa tulee muuttujan arvoa päivittää.

Jatkossa muuttujan sijasta voi käyttää nimettyjä kaavoja.

varOrderCount = Countrows(Orders))

Mikä tässä sitten on erilaista?

Nyt varOrderCount:in arvo on aina tilausten lukumäärä. Kun tilauksia tulee lisää, varOrderCount arvo kasvaa samantien. Sen arvo on aina sille määritellyn kaavan arvo.

Tämä sopii Power Appsin ajatusmaailmaan paljon paremmin kuin perinteiset muuttujat. Nimettyjen kaavojen käyttö myös yksinkertaistaa sovelluksia, aiheuttaa vähemmän epäselviä tilanteita (miksi muuttujan arvo ei pidä paikkaansa) ja parantaa sovellusten suorityskykyä.

Komentorivin muokkaaminen

Model driven appseissa on jo syksystä asti ollut mahdollista muokata taulun näkymään tai lomakkeeseen liittyvää komentoriviä. Komentorivin logiikka tehdään Power Fx:llä.

Esimerkki tästä löytyy vanhasta kirjoituksesta.

Ominaisuus on ollut hieman buginen ja toiminnallisuuksiltaan vajaa. Tämän hetken aikataulu viralliselle julkaisulle (general availability) on huhtikuu 2022. Odotan innolla.

Flow

Kopioi ja liitä (Copy & Paste)

Toimintojen kopiointi leikepöydälle ja sieltä edelleen toisiin osiin flow’ta on toiminut jo pitkään. Mikäli et yritä kopioida toimintoja eri ratkaisupakettien välillä. Pieni juttu, mutta todella ärsyttävä.

Tämä tullaan korjaamaan (arviona huhtikuu 2022).

Service Principal flow’n omistajana

Nykyisin flow’n on aina omistanut (owner) joku M365 käyttäjä. Jatkossa flow’n voi omistaa myös service principal.

Tietyissä flow’ssa tällä on merkitystä sen suhteen, kenen nimiin flow’n muodostamat Power Platform pyynnöt lasketaan.

Jatkossa ei myöskään tarvitse luoda M365 ”palvelutunnusta” vain siksi, että saa flow’n omistajuudet pois yksittäisiltä käyttäjiltä.

JSON ja tyhjät (null) arvot

Sarjassamme pieniä ärsyttäviä juttuja.

Kansalaiskehittäjä päätyy JSONia parsittaessa helposti tilanteeseen, jossa JSON:in sisällössä on yllättäen tyhjä arvo. Tällöin suoritus päättyy virheeseen. Jatkossa mahdolliset tyhjät arvot voi ottaa paremmin huomioon flow’ta tehdessä.

Hakujoukon suodattaminen (ODATA filter)

Tulosjoukon suodattaminen (filter) on aivan keskeistä, kun haetaan rivejä esimerkiksi SharePointista tai Dataversestä. Haetaan vaikka ”viikon vanhat tilaukset” tai ”tilaukset joiden tila on uusi”.

Suodattaminen tehdään ODATA filtterillä, jonka kirjoittaminen ei takuulla ole tuttua saatika herkkua kansalaiskehittäjille.

Tai tehtiin. Jatkossa suodatuksen voi tehdä graafisella työkalulla!

Usean suorituksen uudelleenkäynistys yhdellä kerralla

Joskus on tarve käynnistää flow’n suoritushistoriasta useampi ajo uudelleen. Esimerkiksi kun syystä x kaikki päivän ajot ovat menneet virheeseen. Kun tilanne on korjattu, halutaan käynnistää uudelleen kaikki virheeseen päättyneet ajot.

Nykyisin ne tulee käynnistää yksi kerrallaan, mikä on todellisuudessa vielä työläämpää kuin se äkkiseltään kuulostaa.

Jatkossa voit käynnistää useamman suorituksen historiasta yhdellä kertaa!

Undo-toiminto

Vihdoin flow’ta muokatessa voi peruuttaa tekemiään toimintoja (undo).

Muuta

Loppuun vielä yksittäisenä poimintana mahdollisuus kytkeä ympäristömuuttuja (environment variable) Azure Key Vaultiin tallennettuun salaisuuteen.

Näin eri ympäristöissä voidaan käyttää eri salaisuuksia. Jotka on tallennettu Key Vaultiin, johon ratkaisujen tekijöillä ei ole minkään valtakunnan pääsyä.